Mọi người cho mình hòi: "cửa cuốn giá bao nhiêu tiền?"